برگزاری نشست« روز جهانی بدون دخانیات» در دانشگاه کردستان

برگزاری نشست« روز جهانی بدون دخانیات» در دانشگاه کردستان
به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات نشستی با حضور اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان به منظور افزایش آگاهی‌رسانی در این زمینه برگزار شد.
منبع خبر : yjc.news