تجلیل بمناسبت هفته معلم باحضورفرماندهان ومسئولین یگان‌های نیروی زمینی مستقردراستان

تجلیل بمناسبت هفته معلم باحضورفرماندهان ومسئولین یگان‌های نیروی زمینی مستقردراستان
درمراسمی بمناسبت هفته معلم باحضورفرماندهان ومسئولین یگان‌های نیروی زمینی مستقردراستان ازاستادان ومسئولین اموزش نمونه وبرتر این یگان‌ها تجلیل شد.
منبع خبر : yjc.news