رئیسی: ارتقای بهره‌وری ، اولویت مهم و وظیفه‌ای همگانی است

رئیسی: ارتقای بهره‌وری ، اولویت مهم و وظیفه‌ای همگانی است
رئیس جمهور تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور را در گرو افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری دانست و تاکید کرد: همه دستگاه‌ها خود را ملزم به افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و خدمات‌شان به مردم بدانند.
منبع خبر : iribnews.ir