دلایل اجرای نشدن حکم ۱۳ هزار پرونده تخلف در اراضی کشاورزی

دلایل اجرای نشدن حکم ۱۳ هزار پرونده تخلف در اراضی کشاورزی
مدیر کل حقوق عامه دادستان کل کشور‏، علت اجرایی نشدن حکم ۱۳ هزار پرونده قطعی در خصوص تخلف در امورکاربری زمین‌های کشاورزی را دلایل فنی و قانونی دانست.
منبع خبر : iribnews.ir