محسنی اژه ای: قوه قضاییه مطلوب، پناه هر مظلومی است

محسنی اژه ای: قوه قضاییه مطلوب، پناه هر مظلومی است
رئیس قوه قضائیه در گفتگوی زنده تلویزیونی با تاکید بر ارتقای سند تحول قضایی گفت: ­قوه قضاییه مطلوب از نگاه ما پناه هر مظلومی است.
منبع خبر : iribnews.ir