بدون تعارف با آزاده‌ای که پدر ۴۲ دختر شده است

بدون تعارف با آزاده‌ای که پدر ۴۲ دختر شده است
امشب بدون تعارف به سراغ خیری رفته که پای عهد خود با امام رضا(ع) مانده و نذر کرد حامی دختران بی سرپرست شود.
منبع خبر : iribnews.ir