هدیه رییس جمهور به خانواده چهار قلوهای ارومیه‌ای

هدیه رییس جمهور به خانواده چهار قلوهای ارومیه‌ای
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از سوی رئیس جمهور سند یک قطعه زمین را به خانواده چهار قلوهای ارومیه‌ای اهدا کرد.
منبع خبر : iribnews.ir