سهیل مهدی حرف‌های غیر منطقی می‌زند

سهیل مهدی حرف‌های غیر منطقی می‌زند
قائم مقام باشگاه شهر خودرو گفت: سهیل مهدی برخی اوقات حرف‌های غیرمنظقی می‌زند و انگار طرفدار تیم‌های بزرگ است.
منبع خبر : yjc.news