قحطی شدید در کمین بیست و نه میلیون نفر در شرق آفریقا

قحطی شدید در کمین بیست و نه میلیون نفر در شرق آفریقا
براساس هشدار یکی از سازمان‌های بین المللی، گرسنگی شدید در کمین بیست و نه میلیون نفر در شرق آفریقاست.
منبع خبر : iribnews.ir