صدور ۱۱ پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری در سه شهر خوزستان

صدور ۱۱ پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری در سه شهر خوزستان


صدور 11 پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری در سه شهر خوزستان

صدور 11 پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری در سه شهر خوزستان

۷۹ موافقت اصولی برای احداث تأسیسات اقامتی در خوزستان صادرشد - ایرنا

۷۹ موافقت اصولی برای احداث تأسیسات اقامتی در خوزستان صادرشد - ایرنا
صدور ۱۱ پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری در سه شهر خوزستان

صدور 4 مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد

صدور 4 مجوز ایجاد تأسیسات گردشگری در کهگیلویه و بویراحمد
صدور ۱۱ پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری در سه شهر خوزستان

پروانه بهرهبرداری پنج دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در خوزستان ...

پروانه بهرهبرداری پنج دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در خوزستان ...
صدور 11 پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری در سه شهر خوزستان

صدور مجوز | اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوزستان

صدور مجوز | اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوزستان
www.ghatreh.com › news › صدور-پروانه-بهره-برداری...

صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تكمیل تأسیسات گردشگری

صدور موافقت اصولی و مجوز ایجاد، اصلاح و یا تكمیل تأسیسات گردشگری
در شش ماه اول سال جاری 11 پروانه بهره برداری برای تأسیسات گردشگری در شهرستان های ایذه، دزفول و اهواز صادر شده اس.

ارائه مجوزهای بهره برداری از تاسیسات گردشگری

ارائه مجوزهای بهره برداری از تاسیسات گردشگری
۷۹ موافقت اصولی برای احداث تأسیسات اقامتی در خوزستان صادرشد - ایرنا

صدور پروانه بهرهبرداری چهار دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در ...

صدور پروانه بهرهبرداری چهار دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در ...
www.irna.ir › news › ۷۹-موافقت-اصولی-برای-احداث-ت...

۹۹ پروژه گردشگری در خوزستان در حال اجراست - - مسیر مردم

۹۹ پروژه گردشگری در خوزستان در حال اجراست - - مسیر مردم
اهواز - ایرنا - سرپرست معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، ... نبهانی گفت: پارسال برای یک هتل و ۲۸ خانهمسافر پروانه بهرهبرداری صادر شد و ...
منبع خبر : yjc.news