خلع ید یک میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی

خلع ید یک میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور از پنج هزار بازرسی طی چند مدت اخیر خبر داد و گفت: این سازمان طی این مدت ۱۶ هزار و ۷۰۰ مورد پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌ها ارائه کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir